Intrebari frecvente

Intrebari frecvente ale candidatilor

1. Care este modalitatea de admitere?

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 • rezultatele la proba de specialitate - 40%;
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%.

Exceptii:

* Programele din Anexa 4 si programul "Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica" se desfasoara diferit asa cum este mentionat la fiecare program in parte.

Pentru programele cu predare in limbi straine se sustine online un interviu de competenta lingvistica, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele din Anexa 5 sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00).

2. Unde este postata tematica de concurs si bibliografia pentru testul-grila de specialitate /interviul de specialitate?

Tematica de concurs si bibliografia pentru testul-grila de specialitate /interviul de specialitate sunt prezentate in Anexa 3 si Anexa 4.

3. Unde este postata bibliografia pentru sustinerea interviului de competenta lingvistica?

Bibliografia pentru pregatirea interviului de competenta lingvistica este prezentata in Anexa 6 din Regulament.

4. Ce studiem in cadrul programului de masterat?

Acceseaza: https://planinvatamant.ase.ro/

5. Cine sustine interviul de competenta lingvistica?

Candidatii care se inscriu la programele de masterat cu predare intr-o limba straina sustin online un interviu de competenta lingvistica, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele din Anexa 5 sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.

Candidatii care se inscriu la programele de masterat cu predare intr-o limba straina:

a) sustin testul-grila de specialitate in limba de studii a programului;
b) sustin un interviu de specialitate, in limba engleza, in cazul programului Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica, respectiv engleza, franceza sau germana in cazul programelor din cadrul Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (Antreprenoriat, Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor in limbile franceza/germana, Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor in domeniul energiei in limba engleza, Administrarea Afacerilor in limba engleza, Afaceri Digitale si Inovatie in limba engleza, Informatii pentru afaceri in limba engleza, Analize de afaceri in limba engleza si Administrarea afacerilor in industriile creative si culturale in limba engleza), in limba romana, respectiv in limba engleza in cazul programelor de masterat din cadrul Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (Tehnici actuariale - TACT - in limba romana si Finante aplicate/Master of applied finance - in limba engleza).
6. Care sunt taxele de inscriere si de scolarizare?

Taxa de inscriere este de 250 lei pentru candidatii cetateni romani, cetateni din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene si cei care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit drept de sedere pe termen lung in Romania.

Iar la programele de studii universitare de masterat organizate de catre Bucharest Business School (Scoala de Afaceri) taxa de inscriere este de 300 lei.

In aceasta taxa de inscriere sunt incluse toate optiunile aferente unui domeniu (facultate).

Taxa de inscriere se plateste prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmand instructiunile din Anexa 9.

Taxa de scolarizare este de 5.000 de lei / an pentru studentii cetateni din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere pe termen lung in Romania.

Jumatate din taxa anuala de scolarizare, care confirma admiterea pe locurile de la taxa, se plateste prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmand instructiunile din Anexa 9.

7. Se acorda scutiri de taxa de inscriere?

Pot fi scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data pe an urmatorii candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa candidatii vor incarca pe platforma admitere.ase.ro documente, din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

8. Daca m-am inscris la buget ma pot inscrie si la taxa?

Da, pot sa trec pe fisa de inscriere atat optiuni pentru locuri la buget, cat si la taxa, pentru programele aferente unui domeniu (candidatii care au optat pentru buget, concureaza implicit si pe locurile cu taxa, pentru programele specificate in fisa de inscriere).

9. Ma pot inscrie la programe de masterat din mai multe domenii (facultati)?

Un candidat se poate inscrie online la o singura facultate si, in cadrul acesteia, la un singur domeniu de specializare, cu exceptia candidatilor care opteaza pentru programele Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, care se pot inscrie la ambele domenii, respectiv Cibernetica si Statistica si Informatica economica. In cadrul domeniului, candidatul poate depune mai multe optiuni pentru programele de masterat.
Pentru ocuparea locurilor de la buget si de la taxa, optiunile trebuie corelate cu codurile disciplinelor de concurs.

10. In ierarhizarea candidatilor este mai importanta media sau optiunea?

Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor precizate in fisa de pe platforma admitere.ase.ro.

11. Daca intru pe locurile bugetate achit taxa?

Daca intru pe locurile finantate de la buget nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la inscrierea pe platforma admitere.ase.ro.

12. Daca intru la taxa pot trece pe locurile bugetate si cum?

Pot trece pe locurile finantate de la buget dupa primul an universitar, pe baza rezultatelor universitare obtinute.

13. Daca sunt declarat respins la proba de competenta lingvistica pot sa candidez la programele de masterat in limba romana?

Ma pot mentine in concurs pentru programele de masterat care se desfasoara in limba romana daca am asemenea programe printre optiunile precizate in fisa de inscriere de pe platforma admitere.ase.ro.

14. Daca ma inscriu la mai multe programe, voi fi admis la toate programele respective?

Un candidat va fi repartizat/admis la un singur program si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale.

15. Cat dureaza un program de masterat?

Toate programele de masterat dureaza 2 ani.

16. Daca sunt mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxa, care sunt criteriile de departajare?

In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se urmatoarele criterii:

 • punctajul obtinut la proba de examen;
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta;
 • media aritmetica a anilor de studii universitari de licenta.
17. De unde iau adeverinta medicala si ce sa scrie pe ea?

Adeverinta medicala tip este eliberata de catre cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii si contine specificarea apt pentru inscrierea la facultate.

18. In ce perioada ma inscriu online?

Documentele de inscriere se incarca pe platforma admitere.ase.ro in perioada 1 - 4 septembrie (V - L), pe 4 septembrie pana la ora 1400.

19. Cand sustin testului-grila de specialitate /interviul de specialitate (la programele prevazute in Anexa 4 si la programul Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica)?

In data de 7 septembrie (M).

20. In ce perioada confirm locul?

Documentele originale de studii se depun in data de 11 septembrie (L), iar taxa se achita in perioada 8 - 11 septembrie (V-L), luni, 11 septembrie, pana la ora 1400 exclusiv in platforma admitere.ase.ro.

21. Cand se afiseaza listele finale?

Pe 12 septembrie (Ma).

22. Pot primi burse?

Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute:

 • burse de excelenta - intre 1000 si 1500 lei/luna
 • burse de performanta - intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit - 800 lei/luna
 • burse sociale - 750 lei/luna
 • burse sociale ocazionale - 750 lei/semestru
23. Ce conditii de cazare exista?

Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul de locuri in camine este de 5000. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare, iar numarul studentilor care ocupa o camera este intre 2 si 5.

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro sau la telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 int. 360, 306.