Dosarul de inscriere

Dosarul de inscriere - ce acte contine ?

  Inscrierea se face pe baza cartii de identitate/pasaportului.
  Dosarul va contine:
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original sau copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul. Absolventii din iulie 2019 vor prezenta adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat, eliberata de liceu, in original sau copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, conform modelului elaborat de Minister;
 • foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul;
 • eseul motivational/eseurile motivationale, privind alegerea ASE si a programului de studii care reprezinta prima optiune pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere, conform modelului: Structura eseu motivational. Eseul/eseurile se dateaza si se semneaza de catre candidat.
  Dosarul va contine:
  1. un eseu in limba romana, daca aveti optiuni pentru programe cu predare in limba romana, inclusiv programul Limbi moderne aplicate;
  2. un eseu in limba straina (engleza, franceza sau germana) daca aveti optiuni pentru programe cu predare in limba straina;
  3. un eseu in limba romana si un eseu in limba straina, daca aveti optiuni si pentru programe cu predare in limba romana si pentru programe cu predare in limba straina.
 • adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii de catre cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, in original sau copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru facultate;
 • copia cartii de identitate/pasaportului;
 • certificatul de nastere in copie legalizata/certificata conform cu originalul;
 • certificatul de casatorie in copie legalizata/certificata conform cu originalul (daca este cazul);
 • doua fotografii ¾;
 • declaratia pe propria raspundere pe care candidatul o completeaza in sala de inscriere si prin care declara ca nu a fost exmatriculat pentru frauda din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora.
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care candidatul il completeaza in sala de inscriere;
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE;

Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decât româna, vor fi insoțite de traduceri in limba româna, legalizate. In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!

NOTĂ:

 • Candidatii olimpici vor prezenta la inscriere si diploma de olimpic in original.
 • Candidatii romi care se inscriu pe locurile special alocate trebuie sa prezinte o recomandare emisa de una dintre organizatiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care sa reiasa ca respectivul candidat face parte din etnia roma si nu faptul ca este membru al organizatiei in cauza.