Calendarul admiterii
LICENTA CU FRECVENTA - iulie 2019

15-19 iulie (800 - 1600)
INSCRIERI
19 iulie
Afisarea rezultatelor obtinute la eseul motivational
20 iulie (800 - 1200)
Depunerea contestatiilor pentru rezultatele obtinute la eseul motivational; afisarea rezultatelor la contestatii
20 iulie
Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor care vor sustine testul de competenta lingvistica
22 iulie

Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii inscrisi la programele cu predare in limbi straine si la programul de studii Limbi moderne aplicate:

  • orele 800 - 900: intrarea candidatilor in sali
  • orele 930 - 1130: sustinerea testului de competenta lingvistica

Afisarea rezultatelor la proba de competenta lingvistica.

Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii inscrisi la programele cu predare in limba romana*:

  • orele 1230 - 1330: intrarea candidatilor in sali
  • orele 1400 - 1600: sustinerea testului

* Testul de limba romana se sustine numai de catre candidatii care NU au competentele lingvistice de comunicare in limba romana atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orala si/sau scrisa) sau printr-un certificat de competenta pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale.

23 iulie

Depunerea contestatiilor pentru rezultatele obtinute la testul de competenta lingvistica; afisarea rezultatelor la contestatii (800 - 1200)

Afisarea listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la buget, la taxa, a celor aflati in asteptare si a celor respinsi

24-26 iulie (800 - 1700)
Confirmarea locului prin depunerea diplomelor de bacalaureat in original si/sau plata a jumatate din taxa anuala de scolarizare
29 iulie
Afisarea finala a listelor cu candidatii admisi pe locurile finantate de la buget si taxa si a celor respinsi
30 iulie (900 - 1400)

Restituirea dosarelor la cerere
(in ziua in care are loc afisarea finala, nu se restituie dosare).

1 octombrie
Inmatricularea in anul I
1-21 octombrie
Semnarea contractelor de studii