GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE
LA PROGRAMELE* DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

22-24 iulie
INSCRIERI, intre orele 800 - 1600
24 iulie
Afisarea programarii examenului de competenta lingvistica
25 iulie
Sustinerea examenului de competenta lingvistica si afisarea rezultatelor sale
25 iulie
Afisarea repartizarii pe sali pentru sustinerea testului-grila / interviului de specialitate la programele Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica si Comert exterior
26 iulie,
Seria I si Seria II
Sustinerea testului-grila/interviului de specialitate la programele Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica si Comert exterior si afisarea rezultatelor
27 iulie (800 - 1200)
Depunerea contestatiilor pentru rezultatele obtinute la testul grila
29 iulie
Afisarea listei candidatilor repartizati pe locuri finantate de la buget si taxa
29-30 iulie (900 - 1600)
Depunerea diplomelor de bacalaureat in original si a diplomelor de licenta / adeverintelor de absolvire (pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor in sesiunea 2019), in original, plata a 1/2 din taxa anuala de scolarizare, depunerea cererilor de renuntare, restituirea, la cerere, a dosarelor.
31 iulie
Afisarea listelor candidatilor admisi pe locuri finantate de la buget si taxa, cat si a celor respinsi, pe programe.
1 august
Restituirea dosarelor, la cerere.
1 octombrie
Inmatricularea in anul I
1-21 octombrie
Semnarea contractelor de studii

* Notificare

Pentru fiecare dintre programele de studii universitare de masterat care au conditii speciale de admitere, graficele concursului de admitere sunt precizate in Anexa 5
In functie de numarul candidatilor inscrisi, Comisia Centrala de admitere a ASE isi rezerva dreptul de a modifica graficul desfasurarii admiterii 2019-2020, anuntand public acest lucru, in timp util.
Plata a ½ din taxa anuala de scolarizare se poate face doar in numerar la casieriile ASE.