Intrebari frecvente

Raspunsuri la intrebarile frecvente ale candidatilor nostri !

1. Pe ce locuri candidez?
2. Ce facultate noua a aparut in 2020 la ASE?

Facultatea de Drept cu programul de studii universitare de licenta Drept cu o durata a studiilor de 4 ani. Promovarea examenului de finalizare a studiilor va conduce, pentru absolventii programului de studii din cadrul domeniului de licenta Drept, la obtinerea titlului de "Licentiat in drept".

3. Care este modalitatea de admitere?

Admiterea la studiile universitare de licenta, forma de invatamant cu frecventa, se desfasoara pe platforma admitere.ase.ro, prin concurs bazat pe:

 1. ESEU MOTIVATIONAL - evaluat cu calificativul admis/respins si redactat in:
  • limba romana, pentru programele cu predare in limba romana si pentru programul de studii Limbi moderne aplicate (engleza, franceza);
  • o limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programele cu predare in limba straina respectiva;
  • limba romana si o limba straina, daca va inscrieti si la programe cu predare in limba romana si la programe cu predare in limba straina.

  Candidatii vor incarca pe platforma admitere.ase.ro eseul motivational/eseurile motivationale privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune), datat, semnat, scanat/fotografiat.

 2. TEST DE COMPETENTA LINGVISTICA sustinut online (notat cu calificativul admis/respins) pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina (engleza, franceza sau germana). Candidatii la programul Limbi moderne aplicate (engleza, franceza) sustin testul grila la limba engleza.
  Fac exceptie candidatii care incarca in platforma admitere.ase.ro unul dintre certificatele de competenta lingvistica recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale in limba straina a programului de licenta pentru care candideaza.
 3. MEDIE GENERALA DE ADMITERE, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% si media anilor de studii cu 30%.

!! Ierarhizarea candidatilor, care au obtinut calificativul admis la eseul motivational, si, dupa caz, la proba de competenta lingvistica, se face in functie de media generala de admitere si in ordinea optiunilor precizate de candidat in platforma admitere.ase.ro.

!! Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza dupa primul semestrual anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.

4. Ce este eseul motivational?

ESEUL MOTIVATIONAL este o descriere a principalelor realizari, interese, valori, motivatii ale candidatilor.

Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Eseul motivational se redacteaza in:

 • limba romana pentru programe de studii in limba romana si pentru programul Limbi moderne aplicate;
 • limba straina pentru programe de studii in limba straina;
 • atat in limba romana, cat si in limba straina respectiva, daca aveti optiuni mixte.

Candidatii vor scana/fotografia si incarca pe platforma admitere.ase.ro eseul motivational privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune). Acesta va fi datat si semnat inainte de a fi trimis. Eseul va fi evaluat prin calificativul admis/respins.

Eseul are urmatoarea structura:

 1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume - din certificatul de nastere)
 2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE?
 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.)
 4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor)
 5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE?
 6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE?
 7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la organizarea de activitati culturale, sportive etc.)?
 8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

Data .........................    Semnatura candidatului .......................................

Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.

5. Cine da testul online de competenta lingvistica si cate teste poate da un candidat?

Sustin online testul de competenta lingvistica (test grila) candidatii inscrisi la programele cu predare in limbi straine si la programul de studii Limbi moderne aplicate (engleza, franceza).

Te poti inscrie la mai multe programe cu predare intr-o singura limba straina si sustii un singur test de competenta lingvistica. Candidatii la LMA sustin testul grila la limba engleza.

Fac exceptie candidatii care incarca pe platforma admitere.ase.ro unul dintre certificatele de competenta lingvistica recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care candideaza.

6. Ce se intampla daca nu promovez testul de competenta lingvistica?

Daca sunt respins la proba de competenta lingvistica nu mai pot candida pentru programele cu predare in limba straina, insa ma mentin in concurs pentru celelalte programe cu predare in limba romana precizate in fisa de inscriere, pentru care am optat la inscrierea online.

Tematica probei scrise de competenta lingvistica

Testul contine 30 de intrebari care au o singura varianta de raspuns corecta, este notat cu puncte de la 100 la 10 si se evalueaza prin calificativul admis/respins. Pentru obtinerea calificativului "admis" este necesara acumularea a minimum 50 de puncte; in caz contrar se obtine calificativul "respins". Durata probei scrise este de doua ore. Testul se va sustine accesand link-ul TEST din platforma admitere.ase.ro.

7. Cand ma inscriu?

Pentru invatamant cu frecventa inscrierile au loc in perioada 1 - 4 septembrie (V-L), luni, 4 septembrie, pana la ora 1400.

Pentru invatamant la distanta (ID) si cu frecventa redusa (IFR) inscrierile au loc in perioada 1 - 4 septembrie (V-L), luni, 4 septembrie, pana la ora 1400.

Inscrierea la programele universitare de licenta se face online pe platforma admitere.ase.ro, platforma care va fi folosita pentru intreg procesul de admitere.

8. Ce documente sunt necesare la inscriere?

Documentele necesare la inscriere se depun ONLINE pe platforma admitere.ase.ro, unde candidatul se inscrie cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de nastere, precizand adresa de e-mail activa si numarul de telefon.
Candidatul incarca urmatoarele documente in format pdf sau jpeg/jpg:

CONTINUT DOSAR DE INSCRIERE

9. Care sunt taxele de inscriere?

La invatamantul de licenta cu frecventa taxa de inscriere este de 120 lei. In aceasta taxa sunt incluse primele doua optiuni. Candidatii care vor sa isi exprime mai mult de doua optiuni vor plati, in plus, cate 40 de lei pentru fiecare optiune exprimata. Optiunea este programul/specializarea si forma de finantare (acelasi program la buget + taxa reprezinta doua optiuni). Candidatii au toate optiunile exprimate, precizate in platforma admitere.ase.ro, si pe baza acestora intra in concurs. Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate.

La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa taxa de inscriere este unica, de 145 lei, indiferent de numarul optiunilor solicitate de catre candidat. La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa sunt numai locuri cu taxa.

Taxa de inscriere si suma aferenta optiunilor se achita electronic, cu prioritate pe platforma admitere.ase.ro, conform procedurii prezentate in Anexa 11 din Regulament.
In cazul in care candidatul nu dispune de instrumentul de plata aferent platii prin intermediul platformei admitere.ase.ro (card bancar), plata se va face prin virament bancar in contul precizat in Anexa 11. Documentul care atesta dovada platii prin virament bancar se va incarca in platforma admitere.ase.ro.

10. Care sunt taxele de scolarizare?

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2023-2024, la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de invatamant cu frecventa, este de 4.000 lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit drept de sedere pe termen lung in Romania.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2023 - 2024, la programele de studii universitare de licenta, forma de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, este de 3.500 lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit drept de sedere pe termen lung in Romania.

Taxa de scolarizare se achita electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, caz in care plata taxei de scolarizare se inregistreaza automat in baza de date. In cazul in care plata se face prin virament bancar, este necesara incarcarea copiei documentului justificativ de plata in platforma admitere.ase.ro.

11. Se acorda scutiri de taxe de inscriere?

Pot fi scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data pe an, pentru o singura forma de invatamant, iar la forma de invatamant cu frecventa numai pentru primele doua optiuni, urmatorii candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa candidatii vor incarca pe platforma admitere.ase.ro documente, din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

12. Cum se realizeaza ierarhizarea candidatilor?

Candidatii care au obtinut calificativul admis la eseu si, dupa caz, la testul de competenta lingvistica, sunt ierarhizati conform mediei generale de admitere si in ordinea optiunilor precizate in platforma admitere.ase.ro, optiuni care apar si in fisa de inscriere.

In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala de admitere egala cu cea a ultimului candidat repartizat la buget sau la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, in ordine, urmatoarele criterii:

 • media anilor de studii din liceu;
 • nota, de la examenul de bacalaureat, obtinuta la proba scrisa la limba si literatura romana, pentru programele cu predare in limba romana;
  sau
  nota, de la examenul de bacalaureat, obtinuta la proba scrisa la limba materna, pentru programele cu predare in limbi straine;
 • media anului patru de liceu.
13. Daca sunt repartizat pe locurile la buget achit taxa?

Daca sunt repartizat pe locurile finantate de la bugetul de stat nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere. Daca am fost repartizat pe 8 septembrie la buget, in perioada 8 - 11 septembrie (luni, 11 septembrie, pana la ora 1400) depun diploma de bacalaureat in original la facultatea care constituie prima mea optiune din fisa de inscriere.

14. Daca intru la taxa pot trece la buget?

Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza după primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.

15. Ce studiez in timpul facultatii?

Informatii detaliate despre continutul programei universitare gasesc in planurile de invatamant pe: https://planinvatamant.ase.ro/

16. Ce burse ofera ASE?

Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute.

 • burse de excelenta - intre 1000 si 1500 lei/luna;
 • burse de performanta - intre 1000 si 1400 lei/luna;
 • burse de merit - 800 lei/luna;
 • burse sociale - 750 lei/luna;
 • burse sociale ocazionale - 750 lei/semestru.

Tot ce nu gasesti in Regulamentul de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro, la telefon
021 319 19 00 int. 360, 306.