Intrebari frecvente

Intrebari frecvente ale candidatilor

1. Care este modalitatea de admitere?

Admiterea ONLINE la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 • rezultatele obtinute la proba de specialitate 40% (proba de specialitate consta intr-un test grila, iar in cazul programelor din Anexa 5, respectiv pentru programul “ Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica” proba se desfasoara sub forma de interviu de specialitate);
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta60%.

Face exceptie programul de masterat Securitatea informatica. La acest program punctajul general (P) se calculeaza astfel = (ML x 2,5) + (PS x 7,5), unde ML este media examenului de licenta, iar PS este proba scrisa.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00).

2. Unde este postata tematica de concurs si bibliografia pentru examenul online tip grila/interviul online de specialitate?

Tematica si bibliografia pentru examenul scris tip grila se gaseste in Anexa 4 din metodologie, iar pentru sustinerea online a interviului de specialitate, in cazul programelor de masterat cu conditii speciale in Anexa 5 si a programului Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica in Anexa 4.

3. Unde este postata bibliografia pentru proba de competenta lingvistica tip interviu?

Bibliografia pentru proba de competenta lingvistica se gaseste in Anexa 7 din metodologie.

4. De unde pot obtine materialul bibliografic necesar pentru examenul de admitere la masterat?

Materialul bibliografic poate fi solicitat, la adresa admiteremaster2020@biblioteca.ase.ro, cu precizarea codului programului de masterat (codul se afla in tabelul cu oferta de locuri din Metodologia de admitere).

5. Ce studiem in cadrul programului de masterat?

Acceseaza: http://planinvatamant.ase.ro/

6. Cine sustine interviul de competenta lingvistica?

Candidatii care se inscriu la programele cu predare intr-o limba straina sustin online un interviu de competenta lingvistica, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele din Anexa 6, sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.

7. Pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica pentru mai multe programe de masterat cu predare in limbi straine diferite din ASE?

Ma pot inscrie la mai multe programe de masterat cu predare intr-o singura limba straina (la o singura facultate si, in cadrul acesteia la un singur domeniu de specializare) si sustin o singura proba de competenta lingvistica (engleza/ franceza / germana). Exceptie fac candidatii care opteaza pentru programele Facultatii Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine, care se pot inscrie la programe predate in doua limbi straine.

8. Examenul de competenta lingvistica se sustine si pentru ocuparea unui loc cu taxa?

Se sustine online examen de competenta lingvistica pentru ocuparea unui loc la taxa la programele de masterat cu predare intr-o limba straina.

9. Care sunt taxele de inscriere si de scolarizare?

Taxa de inscriere este de 250 lei pentru candidatii proveniti din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene si cei care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.

Pentru candidatii proveniti din alte state, in afara celor mentionate mai sus, taxa de inscriere este 400 Euro.

In aceasta taxa de inscriere sunt incluse toate optiunile aferente unui domeniu (facultate).

Taxa de inscriere se plateste prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmand instructiunile din Anexa 11.

Taxa de scolarizare este de 5.000 de lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.

Jumatate din taxa anuala de scolarizare, care confirma admiterea pe locurile de la taxa, se plateste prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmand instructiunile din Anexa 11.

10. Se acorda scutiri de taxa de inscriere?

Pot fi scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data pe an urmatorii candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa candidatii vor incarca pe platforma admitere.ase.ro documente, din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

11. Daca m-am inscris la buget ma pot inscrie si la taxa?

Da, pot sa trec pe fisa de inscriere atat optiuni pentru locuri la buget, cat si la taxa, pentru programele aferente unui domeniu (candidatii care au optat pentru buget, concureaza implicit si pe locurile cu taxa, pentru programele specificate in fisa de inscriere).

12. Ma pot inscrie la programe de masterat din mai multe domenii (facultati)?

Un candidat se poate inscrie online la o singura facultate si, in cadrul acesteia, la un singur domeniu de specializare, cu exceptia candidatilor care opteaza pentru programele Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, care se pot inscrie la ambele domenii, respectiv Cibernetica si Statistica si Informatica economica. In cadrul domeniului, candidatul poate depune mai multe optiuni pentru programele de masterat.
Pentru ocuparea locurilor de la buget si de la taxa, optiunile trebuie corelate cu codurile disciplinelor de concurs.

13. In ierarhizarea candidatilor este mai importanta media sau optiunea?

Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor precizate in fisa de pe platforma admitere.ase.ro.

14. Daca intru pe locurile bugetate achit taxa?

Daca intru pe locurile finantate de la buget nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la inscrierea pe platforma admitere.ase.ro.

15. Daca intru la taxa pot trece pe locurile bugetate si cum?

Pot trece pe locurile finantate de la buget dupa primul an universitar, pe baza rezultatelor universitare obtinute.

16. Daca sunt declarat respins la proba de competenta lingvistica pot sa candidez la programele de masterat in limba romana?

Ma pot mentine in concurs pentru programele de masterat care se desfasoara in limba romana daca am asemenea programe printre optiunile precizate in fisa de inscriere de pe platforma admitere.ase.ro.

17. Daca ma inscriu la mai multe programe, voi fi admis la toate programele respective?

Un candidat va fi admis/repartizat la un singur program si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale.

18. Cat dureaza un program de masterat?

Toate programele de masterat dureaza 2 ani.

19. Daca sunt mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxa, care sunt criteriile de departajare?

In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, urmatoarele criterii:

 • punctajul obtinut la proba de examen;
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta;
 • media aritmetica a anilor de studii universitari de licenta.
20. De unde iau adeverinta medicala si ce sa scrie pe ea?

Adeverinta medicala tip este eliberata de catre cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii si contine specificarea apt pentru inscrierea la facultate.

21. In ce perioada ma inscriu online?

Documentele de inscriere se incarca pe platforma admitere.ase.ro in perioada 20-22 iulie, pe 22 pana la ora 1600.

22. Cand sustin online examenul test-grila/interviul de specialitate?

In data de 24 iulie.

23. In ce perioada confirm locul?

In perioada 27-29 iulie, pe 29 pana la ora 1600.

24. Cand se afiseaza listele finale?

Pe 3 august 2020.

25. Pot primi burse?

Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute:

 • burse de excelenta - intre 1000 si 1500 lei/luna
 • burse de performanta - intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit - 750 lei/luna
 • burse sociale - 600 lei/luna
 • burse sociale ocazionale - 600 lei/semestru
26. Ce conditii de cazare exista?

Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul de locuri in camine este de peste 4600. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare iar numarul studentilor care ocupa o camera este intre 2 si 5.

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro sau la telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 int. 360, 306.