Intrebari frecvente

Intrebari frecvente ale candidatilor

1. Care este modalitatea de admitere?

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

  • rezultatele obtinute la proba de specialitate - 40%(proba de specialitate consta intr-un test grila, iar in cazul programelor „Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica” si „Comert exterior”, proba se desfasoara sub forma de interviu de specialitate);
  • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%.

Face exceptie programul de masterat Securitatea informatica. La acest program punctajul general (P) se calculeaza astfel = (ML x 2,5) + (PS x 7,5), unde ML este media examenului de licenta, iar PS este proba scrisa.

Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele din Anexa nr. 11 sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00).

2. Unde este postata tematica de concurs si bibliografia pentru examenul scris tip grila?

Bibliografia pentru examenul scris tip grila se gaseste in Anexa 4 din metodologie: Tematica bibliografie

3. Care sunt taxele de inscriere si de scolarizare?

Taxa de inscriere este 250 lei pentru candidatii proveniti din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene si cei care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.
Pentru candidatii proveniti din alte state, in afara celor mentionate mai sus, taxa de inscriere este 400 €.
In aceasta taxa de inscriere sunt incluse toate optiunile aferente unui domeniu (facultate).
Taxa de inscriere se achita numai la casieriile ASE.

Taxa de scolarizare este de 5.000 de lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.

Taxa de studii se achita numai la casieriile ASE, in doua transe egale, jumatate pentru confirmarea locului, in perioada admiterii si jumatate dupa prima sesiune, in februarie - martie, conform graficului activitatilor universitare (studentii de la taxa).

4. Daca sunt declarat respins si am achitat taxa de scolarizare mi se restituie banii?

Se restituie integral taxele de scolarizare achitate de candidatii declarati ulterior respinsi, pana la semnarea contractului de studii.
Taxele se restituie in cateva zile, dupa depunerea unei cereri la registratura ASE impreuna cu chitanta in original si fisa de inscriere.

5. Daca intru la taxa pot trece pe locurile bugetate si cum ?

Pot trece pe locurile finantate de la bugetul de stat dupa primul an universitar, pe baza rezultatelor universitare obtinute.

6. Daca intru pe locurile bugetate achit taxa?

Daca intru pe locurile finantate de la bugetul de stat (la buget) nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la depunerea dosarului.

7. Daca am un cerificat de competenta lingvistica (CAMBRIDGE, TOEFL, DaF, DELE etc.) pot sa echivalez proba eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina?

Nu sustin proba de competenta lingvistica tip interviu candidatii care prezinta unul dintre certificatele din Anexa nr. 11 sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.

8. Examenul de competenta lingvistica se sustine si pentru ocuparea unui loc cu taxa?

Se sustine examen de competenta lingvistica pentru ocuparea unui loc la taxa la programele de masterat cu predare intr-o limba straina.

9. Care este bibliografia pentru proba de competenta lingvistica tip interviu?

Bibliografia pentru proba de competenta lingvistica se gaseste in Anexa 8 din metodologie:
Interviu_competenta lingvistica

10. Pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica pentru mai multe programe de masterat cu predare in limbi straine diferite din ASE?

Ma pot inscrie la mai multe programe de masterat cu predare intr-o singura limba straina (un singur domeniu/facultate) si sustin o singura proba de competenta lingvistica (engleza / franceza / germana). Nu pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica.

11. Daca sunt declarat respins la proba de competenta lingvistica pot sa candidez la programele de masterat in limba romana?

Ma pot mentine in concurs pentru programele de masterat care se desfasoara in limba romana daca am asemenea programe printre optiunile trecute pe fisa de inscriere.

12. Daca m-am inscris la buget ma pot inscrie si la taxa?

Da, pot sa trec pe fisa de inscriere atat optiuni pentru locuri la buget, cat si la taxa, pentru programele aferente unui domeniu (candidatii care au optat pentru buget, concureaza implicit si pe locurile cu taxa, pentru programele specificate in fisa de inscriere).

13. Ma pot inscrie la programe de masterat din mai multe domenii (facultati)?

Un candidat se poate inscrie la o singura facultate si, in cadrul acesteia, la un singur domeniu de specializare, cu exceptia candidatilor care opteaza pentru programele organizate in cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, care se pot inscrie la ambele domenii, respectiv Cibernetica si Statistica si Informatica economica.

14. Ce programe de studii de masterat fara frecventa/cu frecventa redusa exista?

MBA Romano-Francez INDE (forma de invatamant cu frecventa redusa) - Bucharest Business School (Scoala de Afaceri).

15. Cat dureaza un program de masterat?

Toate programele de masterat dureaza 2 ani.

16. Daca sunt mai multi candidati cu acelasi punctaj, care sunt criteriile folosite pentru departajare?

In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat pe locurile finantate de la buget sau cu taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se urmatoarele criterii:

  • punctajul obtinut la proba scrisa;
  • media aritmetica a anilor de studii universitare de licenta.
Daca aceste criterii nu sunt suficiente, comisia de admitere a facultatii poate organiza interviu de selectie.
17. Daca ma inscriu la mai multe programe, voi fi admis la toate programele respective?

Un candidat va fi admis / repartizat la un singur program si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale.

18. In ierarhizarea candidatilor este mai importanta media sau optiunea?

Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe fisa.

19. Dosarul de inscriere - ce acte contine?

Actele necesare pentru dosarul de inscriere sunt precizate in capitolul II art. 21 din metodologia de admitere postata pe:
Metodologie admitere Masterat

Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza cartii de identitate/pasaportului, la Comisia de admitere a facultatii cu respectarea urmatoarelor conditii:

CONTINUT DOSAR DE INSCRIERE

Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.

20. De unde iau adeverinta medicala si ce sa scrie pe ea?

Adeverinta medicala este eliberata de medicul de familie sau de catre o alta unitate specializata si contine specificarea apt pentru inscrierea la facultate.

21. De cate adeverinte medicale am nevoie, daca ma inscriu la mai multe programe de masterat din ASE?

O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE.

22. Aduc mai multe dosare, daca ma inscriu la mai multe programe de masterat din ASE?

Chiar daca ma inscriu la mai multe programe de masterat din cadrul ASE, un singur dosar si un singur set de acte este suficient pentru inscriere.

23. In ce perioada ma inscriu?

Dosarul se depune in perioada 20 - 22 iulie, orele 8.00-16.00.

24. Poate altcineva sa-mi depuna dosarul de inscriere?

Prezenta fizica a candidatului este obligatorie la inscriere. In situatii exceptionale, poate sa depuna altcineva dosarul numai cu procura notariala in original semnata de candidat, in care se precizeaza domeniul de masterat si ordinea optiunilor in cadrul acestuia. Persoana desemnata prin procura se legitimeaza cu BI (propriu) in original.

25. Cand sustin examenul?

In data de 24 iulie, Seria I si Seria II.

26. Cum confirm locul?

Dupa afisarea primelor liste - 27 iulie - candidatii repartizati pe locuri finantate de la buget si taxa, precum si cei care vor sa se mentina in concurs (aflati pe listele de asteptare) vor depune diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau adeverinta de absolvire a examenului de licenta pentru absolventii din 2020) in original la comisia la care s-au inscris, daca vor sa confirme un loc la buget. Daca doresc sa confirme un loc la taxa vor achita jumatate din taxa anuala de scolarizare la casieriile ASE.

27. In ce perioada confirm locul?

In perioada 27-28 iulie 2020, intre orele 9.00 - 16.00.

28. Ce studiem in cadrul programului de masterat?

Acceseaza : http://planinvatamant.ase.ro/

29. Pot primi burse?

Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute.

  • burse de excelenta - intre 1000 si 1500 lei/luna
  • burse de performanta - intre 1000 si 1400 lei/luna
  • burse de merit - 750 lei/luna
  • burse sociale - 600 lei/luna
  • burse sociale ocazionale - 600 lei/semestru
30. Ce conditii de cazare exista?

Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul aproximativ de locuri in camine: 5000. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare, iar numarul studentilor care ocupa o camera este intre 2 si 5.

31. Cand se afiseaza listele finale?

Pe 29 iulie 2020.

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro, la telefon 021 319 19 00 int. 360, 306 ori la Serviciul Marketing si Comunicare, str. Caderea Bastiliei, sala 0217, et. II, cu programul L-J 8.00-15.30 si V 8.00-13.00.