Structura eseului motivational

Eseul motivational va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman 12 si va contine intre 300 - 500 de cuvinte

Structura eseului motivational

  1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume - din certificatul de nastere)
  2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE ?
  3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE ? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.)
  4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE ? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor)
  5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE ?
  6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE ?
  7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la organizarea de activitati culturale, sportive etc.) ?
  8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

Data ............................. Semnatura candidatului .......................................

Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.