Cum devii student la ASE ?

Admiterea la licenta se face prin concurs bazat pe:

  • ESEU MOTIVATIONAL (evaluat cu calificativul admis / respins), redactat in:
    1. limba romana, pentru programele cu predare in limba romana si pentru programul de studii Limbi moderne aplicate
    2. o limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programele cu predare in limba straina
    3. limba romana si o limba straina, daca va inscrieti si la programe cu predare in limba romana si la cele cu predare in limba straina
  • PROBA SCRISA DE COMPETENTA LINGVISTICA* (notata cu calificativul admis / respins) pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina. Candidatii la programul Limbi moderne aplicate sustin proba de competenta lingvistica in limba engleza.
  • MEDIE GENERALA DE ADMITERE calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% si media anilor de studii cu 30%.

Candidatii care au obtinut calificativul admis la eseu si, dupa caz, la proba de competenta lingvistica, sunt ierarhizati conform mediei generale de admitere si in ordinea optiunilor precizate in fisa de inscriere

Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa, se actualizeaza dupa primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.

* Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele de competenta lingvistica din Anexa 14 sau cei care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care candideaza.