ADMITERE SEPTEMBRIE 2021
Lista candidatilor cu certificat de echivalare pentru competenta lingvisticaCAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP    

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate


 

 Limba Engleza
  Engleză   
 Limba Franceza
  Franceză   
 Limba Germana
  Germană   

IF - invatamant cu frecventa, ID - invatamant la distanta, IFR - invatamant cu frecventa redusa