Lista candidatilor ADMISI pe locurile finantate de la Buget si Taxa

Invatamant cu Frecventa si ID/IFR

 CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate